Het beste educatieve speelgoed
Gratis verzending vanaf €50
Unieke producten
Op werkdagen: voor 12u besteld, vandaag verzonden

Algemene voorwaarden

Smartiest (Baert NV)

Essenestraat 16

1740 Ternat

 

BTW nummer BE0427.326.570

E-mailadres info@smartiest.be

 

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

 

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze producten. Bij het plaatsen van een bestelling moet je deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden en instemmen met de toepassing daarvan. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden jouw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die je op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

 

2. Aanbod en aanvaarding

Wij kunnen je niet garanderen dat alle producten altijd beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien je een product bestelt via de website dat uit voorraad is, dan informeren wij je zo vlug mogelijk per e-mail en heb je het recht om je bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een product op onze website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

We trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Dergelijke fouten kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Jouw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen één (1) werkdag een bevestiging van het order versturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. De overeenkomst komt pas tot stand van zodra wij jou deze bevestiging sturen. De bevestiging zal de informatie bevatten over de door jou bestelde producten.

Het is jouw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die je aan ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen wij jou om ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door jou.

 

3. Prijzen

De prijzen van onze producten staan vermeld op de website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door jou te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten (zoals verzendkosten) worden apart vermeld.

We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan jou worden aangerekend.

4. Bestellen & leveren

Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om jouw bestelling binnen de 10 werkdagen te leveren.

Wanneer wij er niet in slagen om de producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 10 werkdagen te laten leveren, dan verzoek je de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heb je het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in jouw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door jou aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan jou zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs jouw kant of door een tekortkoming van de door jou aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor jouw rekening.

Wij doen leveringen in België en Nederland.

Verzendingen gebeuren via Bpost. Je ontvangt een track & trace link van zodra je pakket aangemeld wordt bij Bpost. Met deze track & trace link kan je het pakje op de voet volgen.

Vanaf een bestelling van €50 (met uitzondering van cadeaubonnen), zijn er geen verzendkosten naar België en Nederland.

Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

5. Betalingen

Je kan eenvoudig, snel en veilig betalen via : 

 • Bancontact 
 • Creditcard
 • Apple Pay
 • IDEAL (enkel voor Nederland)

Op betalingen via deze externe betalingsplatformen zijn de eigen verkoopsvoorwaarden van de externe partij van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

Alle betalingen gebeuren voordat de goederen verzonden worden. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen.

Er geldt geen minimum bedrag per bestelling.

Voor geen enkele betaalmethode worden extra kosten aangerekend. 

Loopt er iets mis met je betaling? Neem contact op met ons per mail via info@smartiest.be met vermelding van bestellingnummer en artikelcode en dan helpen wij je graag verder. 

6. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen - herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt enkel als je in hoedanigheid van consument producten aankoopt via onze website.

Je hebt het recht aan ons mee te delen dat je afziet van jouw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je meerdere producten hebt besteld die afzonderlijk geleverd worden, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra je, of een door jou aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het laatst geleverde product fysiek in bezit neemt.

Als je beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan stel je ons daarvan op de hoogte voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Dan kan je ons een ondubbelzinnige verklaring via e-mail naar info@smartiest.be met vermelding van reden, bestellingnummer en artikelcode opsturen waarin je meedeelt de overeenkomst te willen herroepen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van (fysieke) ontvangst van de producten.

Wij proberen onze ecologische voetafdruk laag te houden, stuur enkel de nodige pakjes terug. Je dient het product binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop je ons de mededeling hebt gedaan, in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking, terug aan ons te bezorgen. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden.

Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, dan sta je in voor de kosten van het terugzenden van het product. Ook indien het product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd via de gewone post, sta je in voor de kosten van het terugzenden van het product. Je neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het product ons in goede staat bereikt.

Indien je jouw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de wettelijke bepalingen, verbinden we ons ertoe binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van het product, het door jouw betaalde aankoopbedrag van het product (exclusiefretourkosten ) terug te betalen.

Jij bent aansprakelijk voor de waardeverminderingen van het product die voortvloeit uit de behandeling van het product die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

Wij zullen jou terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door jou. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zullen wij niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product jouw eigendom. Je kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij ons of per uitdrukkelijk verzoek en op jouw kosten laten terugbezorgen.

Je hebt geen herroepingsrecht in de volgende gevallen :

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou, en mits jij hebt erkend dat je jouw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van volgens specificaties van jou vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);
 • Overeenkomsten waarbij jij ons specifiek hebt verzocht jou te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer wij echter bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar jij niet expliciet om hebt gevraagd, of andere goederen leveren dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties (Artikel VI.53.10° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits je hebt erkend dat je jouw herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht);
 • De overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen (Artikel VI.53.14° Wetboek Economisch Recht).

 

7. Omruilen

We proberen je via onze webshop zo goed mogelijk te informeren over elk artikel. Ben je toch niet tevreden over je product en wil je graag een ander product in de plaats aankopen?

Artikelen aangekocht via de Smartiest webshop kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen na de levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels en verpakking. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet omgeruild worden.

Wij vragen om ons binnen de 5 werkdagen op de hoogte te brengen van het feit dat je een product wenst om te ruilen via een mail aan info@smartiest.be met vermelding van bestellingnummer en artikelcode. Het retourformulier dat je ontvangt voeg je bij de verzending toe. Zonder dit retourformulier kunnen omruilingen niet verwerkt worden.

Je dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking, samen met het retourformulier, terug aan ons te bezorgen.

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten zijn uitsluitend jouw eigen verantwoordelijkheid. 

Op onze beurt verzenden we wel het artikel dat je in de plaats kiest, zonder verzendkost.

Copyright artikels (zoals; prentenboeken, boeken, cadeaubonnen, CD’s, ….) kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

8. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie voor consumenten.

Je beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar. Je kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte product niet overeenkomt met het gevraagde goed. Je kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan je kennis had op het ogenblik van de verkoop.

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde product wordt vastgesteld binnen de twee (2) jaar vanaf de levering van het product. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het product aan jou, of een door jou aangewezen derde.

Indien je van jouw garantie wenst gebruik te maken, moet je ons zo snel mogelijk, en ten laatste binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek, op de hoogte brengen. Dit kan via info@smartiest.be. Wij verzoeken jou om ons ter zake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).

Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige product. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor ons of jou ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden wij ons ertoe om jou een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits jouw teruggave van het product.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door jou aan de producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
 • schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. Je mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • onroerende goederen.

het niet kunnen voorleggen van een factuur of betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.

 

9. Aansprakelijkheid

In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

Niets in deze algemene voorwaarden beoogt jouw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze algemene voorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat je hebt betaald voor de aangekochte producten.

 

10. Intellectuele eigendom

Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

De inhoud van de website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Geen enkel gegeven of foto van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

11. Privacy

Graag verwijzen we je door naar onze pagina 'privacy policy'voor meer informatie.

 

12. Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.

In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, dan is elke partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, zonder dat de partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de producten die door jou werden betaald en niet werden geleverd).

 

13. Klachten

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere informatie wenst, kan je ons altijd contacteren door te mailen naar info@smartiest.be met vermelding van bestellingnummer en artikelcode.

 

14. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze algemene voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de overeenkomst, van toepassing tussen jou en ons.

 

15. Algemeen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene voorwaarden.

Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

Deze algemene voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de partijen.

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen jou en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen jou en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Je kan een geschil over deze algemene voorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vind je terug op: ec.europa.eu .

Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

🤓Het beste educatieve speelgoed
🙏Gratis verzending vanaf €50
🦄Unieke producten
📦Op werkdagen: voor 12u besteld, vandaag verzonden

Uw browser is verouderd

Om deze website optimaal te gebruiken, raden wij aan om een van de volgende browsers te gebruiken

Google Chrome
Downloaden
Safari
Downloaden
Mozilla Firefox
Downloaden
Microsoft Edge
Downloaden

Cookies

Mmmmmmm.... cookies! Altijd lekker bij het webshoppen. Stel zelf in met welke cookies je akkoord bent. Wij gebruiken voor deze website zowel onze cookies als die van derden.

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe je de site bezoekt.

Houden informatie bij over jouw surfgedrag om je relevante advertenties te tonen op andere sites.